Mga Larawan


Soriano Multi-Purpose Fiber Corporation

Ang geo-nets ay naging kilala para maiwasan ang pagguho ng lupa. Ang mga produkto napara sa paglalala.
Ang coco-fiber ay maaaring gawing karpet. Isang pagbisita sa Soriano Fiber Multi-Purpose Corporation. Ang mga produktong mula sa niyog ay nakaimbak habang hindi pa ginagamit.
Ilipat sa Bersyong Ingles
Panimula
Tungkol sa Amin
Aming Komunidad
Paglalahad ng Datos
Produktong Niyog
Aklat ng Bisita
Talasanggunian
SUSUNOD