http://www.cyberfair.ph http://www.msc.edu.ph
Panimula Tungkol sa amin Aming kumunidad Paglalahad ng datos Talaan ng bisita
Talasanggunian
Alamat ng Lawa ng Sampalok

Ang lugar na iyon ay dating isang taniman ng mga iba't-ibang puno ng prutas. Sa isang parte nito ay mayroon isang napakalaking puno ng sampalok na nakatanim malapit sa bahay ng may-ari ng lupa. Siya ay isang matandang babae na maramot at kuripot.

Isang araw ay mayroon isang matandang lalaki na sobra ang gutom na dumating at nagmamakaawa sa matandang babae na bigyan siya ng bunga ng sampalok upang igamot sa may sakit niyang apo. Ngunt sa halip na bigyan ng maski kaunting tulong, ang maramot na matandang babae ay itinaboy ang lalaki sa pamamagitan ng pagpapahabol sa kanyang mababangis na aso. Maraming sugat ang tinamo ng matandang lalaki.

Pagkaalis niya ay biglang nagkaroon ng kasindak-sindak na ingay na sinlakas ng kulog. Ito ay sinundan ng lindol at pagbuga ng lupa at nilamon nito ang matandang babaing masama ang ugali hanggang ang buong taniman ng prutas nito ay naging isang balon na karaka ay napuno ng tubig. At simula noon ang lugar na iyon ay tinawag na "Lawa ng Sampalok".


MGA LARAWAN