Panimula |
  Aming Paaralan | Aming Komunidad | Paglalahad ng Datos | Talasanggunian
 

 

Create new account
View Guestbook

English Version

Sino ang Kumitil sa mga Puno ng Niyog?


Marami ang gumagamit at gamit ang puno ng niyog. Ang puno ng niyog ay puno ng buhay.

Ang ating komunidad ay mayroong industriya na gumagamit ng mga niyog. Mayroong mga pabrika na nagpipiga ng langis mula sa niyog. Mayroon din mga pabrika ang nagpapatuyo ng niyog upang gawing sangkap sa pagluluto. Mayroong mga maliit na industriya na gumagawa ng virgin coconut oil, mayroon din kami ditong mga panaderya ng buko pie. Niyog ang dugo ng ating ekonomiya.

Masarap isipin na ang mga kailanganng materyales ng industriya ito ay nakukuha rin sa pamayanan natin. Ang puno ng niyog ay namumunga sa loob ng 45 na araw at kapag pinitas mo ay namumunga muli. Ang bunga ng niyog ay isang uri ng likas yamang di nauubos.

Ngunit ang mga plantasyon ng niyog ay nauubos na. Ito ay pinuputol ng pinuputol at hindi napapalitan. Ang pagpuputol ng puno ay mabilis sa pera. Kung malalaman lang ng mga magtrotroso na ito ay mapapalitan sa mahabang panahon, at ito ay nanganganib na maubos, sila mismo ang magliligtas at magpapaunlad nito. Ang pagkitil sa mga punong ito ay para na ring pagkitil n gating ekonomiya, pagkitil na rin sa ating kalikasan. Ang pangmahabaang benepisyo ay hindi matutumbasan ng pansandaliang ginhawa. Itaboy natin ang kasakiman upang tayo ay magdesisyon ng wasto. Kailangan nating mag-aral. Kailangan nating matuto. Para na rin ito sa ating pag-unlad, sa ating kapakanan. Kailangan na nating kumilos. Kailangan nating matuto at magka-isa.

 Sino ang kumitil?Ang pagsakop ng tambakan sa plantasyon ng niyog.Ang Paglalarawan na ang Tao ay Sinusubukan na Kontrolin ang Kalikasan

Ating Alamin ang:

Paglalarawan ng Matatag na Ekonomiya base sa "di-nauubos" na Likas-yaman.