Panimula |
  Aming Paaralan | Aming Komunidad | Paglalahad ng Datos | Talasanggunian
 

 

Create new account
View Guestbook

English Version

Kagubatan, hindi Tambakan!


Sa usaping pangekolohikal, ang Pilipinas ay isang tropikal at magubat na bansa. Ang mga kagubatang ito ay tahanan ng karamihang uri ng mga hayop at mga halaman. Mayroon itong mayamang biodiversity. Halos lahat ng mga panlunas tulad ng halamang gamot ay maaaring matagpuan dito kaya itoý naturingang “Pinakamalaking Botika sa Buong Mundo”. Ang mga kagubatan ding ito ang mga “Hiyas ng Mundo”.

Ang ating lungsod ay may mga bulubunduking kagubatan. Kaya ito ay nasasayang dahil ito ay nagiging tapunan ng basura. Tone-toneladang basura ang tinatapon dito araw-araw. Ang basura ay nagiging problema na ng ating lungsod. Ang ating kagubatan ay nasisira dahil sa ating basura. Ang biodiversity ay mababawasan at kapag hindi natin ito nasolusyonan, ang ating kalikasan ay masisira.

Walang malinaw na implementasyon ng tamang pamamahala ng basura sa ating pamayanan. Kulang sa edukasyon ang mga mamamayan sa wastong pamamalakad sa basura at patuloy ang mga mamamayan sa kanilang di magandang nakagawian. Dahil dito, tayo ang nagiging dahilan ng pagkasira ng ating kapaligiran.

Kailangan nating kumilos para masolusyunan ito. Dapat nating alamin ang kondisyon ng ating kalikasan. Kailangan natin ng pananalig para sa tunay na pagkilos. Alamin natin kung gaano kahalaga ang ating kalikasan. Ipamana natin ito sa susunod na henerasyon sa pinakamaayos nitong kondisyon. Tayo ay matuto at magkaisa!

 Ang paglalarawan na ang tambakan ay inilugar malapit sa bundok ng Cristobal at kagubatan.Magandang tanawin ng bundok ng Cristobal.Kagubatan ng bundok ng Cristobal.And Dating Kagubatan sa Panan ng Bundok ng Cristobal na ngayon ay Tambakan na ng Basura.

Ating Alamin ang:

Kagubatan